Referenties

Een greep uit onze referentie projecten.

ONZE REFERENTIES

De projecten van Tenders & Projects.

Hieronder vind je een aantal referenties van Tenders & Projects

Als je meer wilt weten over deze referenties, kun je altijd even een blik werpen bij nieuws!

uiterwaarden perceel maas

Uiterwaarden perceel Maas

Onze uiterwaarden zijn cruciaal voor de bescherming van 4 miljoen mensen tegen hoogwater, voor ecologisch gezonde rivieren en als leefgebied voor planten en dieren met grote biodiversiteit. Deze complexe opgave vraagt om een goed beheer en onderhoud. Het nieuwe onderhoudscontract voor de Nederlandse uiterwaarden is in meerdere opzichten uniek. Daarbij past een innovatieve contractvorm, waarbij Rijkswaterstaat en contractpartners sámen werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. Het Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU) regelt het beheer en onderhoud van de uiterwaarden langs de IJssel, Rijntakken en Maas. Het contract is gebaseerd op 5 waarden (vandaar ook ‘Waardengedreven’): optimale samenwerking, maximale klantwaarde, eerlijk werk voor eerlijk geld, leren van en met elkaar en werken vanuit de bedoeling. Deze waarden staan centraal in de DOEN-aanpak die Rijkswaterstaat een aantal jaar geleden heeft geïntroduceerd.

Maaskracht is als opdrachtpartner verantwoordelijk voor het perceel Maas en gaat invulling geven aan de waterveiligheid en natuurbeheer in de uiterwaarden van de Maas. Het is een combinatie van vier middelgrote (familie)bedrijven: Wetering, Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V., Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V. en Tenders & Projects BV. Voor het eerst is hierbij het principe van een 2-fasen proces toegepast op een doorlopend onderhoudscontract, waarbij een samengevoegd projectteam van opdrachtgever en opdrachtnemer werkt aan maximale klantwaarde. De aanbesteding is augustus 2021 gestart, met een selectiefase waarin gegadigden werd gevraagd te reflecteren op de eigen organisatie, en de mate waarin de organisatie past bij de waarden van het project. Daarna volgde een concurrentiegerichte dialoog. Bij de beoordeling van de inschrijvingen is vervolgens een vaste prijs aangehouden en is volledig beoordeeld op kwaliteit.

Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf

Met de spoorverdubbeling tussen Heerlen en Landgraaf kunnen er in de toekomst meer treinen van en naar Aken gaan rijden. Hiermee ontstaan veel voordelen in de bereikbaarheid tussen Limburg en Duitsland. Zo wordt het gemakkelijker om over de grens te wonen, werken, studeren of te winkelen.  Naast de bouw van twee volledig nieuwe sporen, worden er bestaande spoorviaducten aangepast en nieuwe spoorviaducten gerealiseerd. Ook worden overwegen, emplacementen en perrons aangepast.

 

ProRail heeft Swietelsky Rail Benelux BV opdracht gegeven de werkzaamheden uit te voeren. In de aanbestedingsfase heeft Tenders & Projects het tendermanagement verzorgd. Tijdens de realisatie waren we verantwoordelijk voor het project- en omgevingsmanagement. Ook verzorgden we de MKI-coördinatie om de duurzaamheidsambities te borgen en aantoonbaar te maken.

Swietelsky referentie
John Frostbrug

Groot Onderhoud John Frostbrug

De John Frostbrug over de Nederrijn is een belangrijke schakel voor het lokale verkeer in Arnhem. Om het verkeer ook in de toekomst vlot en veilig over de brug te laten stromen is Groot Onderhoud noodzakelijk. De werkzaamheden zijn door Rijkswaterstaat aanbesteed, en betreffen het repareren van het betondek, het vernieuwen van de voegovergangen, het asfalteren van de brug en het schilderen van delen van de brug.  Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn, de helft minder primaire grondstoffen te verbruiken en circulair te werken. Het onderhoud van de John Frostbrug is een pilot in het kader van het project emissieloze bouwplaats.

Met ons team waren we gedurende de aanbestedingsfase binnen de combinatie verantwoordelijk voor de begeleiding van de selectiefase en aansluitend de dialoog- en inschrijvingsfase. Samen met het tenderteam binnen de combinatie hebben we de winstrategie bepaald en is het selectiedocument geschreven. Tijdens de concurrentiegerichte dialoog waren we verantwoordelijk voor het ‘trechteringsproduct’ en de dialooggesprekken. De gunningscriteria in plan van aanpak bestonden uit ‘Robuustheid van product en proces’, ‘Planning’, ‘CO2-prestatieladder’ en ‘Emissieloze bouwplaats en bouwlogistiek’. Dit laatste criterium is uitgedrukt in een Milieukostenwaardering (MKW) gebaseerd op de MKI-waarde.

Ook samenwerken met Tenders & Projects? Neem contact op met Corné!