Privacy

Onze privacy- en cookie verklaring

John Frostbrug

Wie zijn wij?

Dit is de privacyverklaring van Tenders & Projects (Bolkensteeg 19A, 5103 AA Dongen) waarin wij uitleggen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe jij ons kunt bereiken als je vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten onder de geldende privacywetgeving.

Waarom gebruiken we persoonsgegevens?

Tenders & Projects verwerkt persoonsgegevens om een goede uitvoering te kunnen geven aan de tussen jou en Tenders & Projects gesloten overeenkomst.

Tenders & Projects gebruikt daarnaast de persoonsgegevens van haar bezoekers op de website voor de afhandeling van het bericht van de bezoeker dat via het contactformulier op de website verzonden kan worden.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De volgende persoonsgegevens worden door Tenders & Projects verzameld, gebruikt en bewaard:

Contactgegevens, dat wil zeggen: naam, e-mail, telefoonnummer, en alle overige gegevens die je achterlaat via het bericht in het contactformulier.

Wanneer en met wie delen we persoonsgegevens?

Tenders & Projects deelt jouw persoonsgegevens, behoudens toestemming, nooit met derden.

Wijzigingen

Tenders & Projects behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je vindt steeds de meest recente versie van de privacyverklaring op onze website.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop Tenders & Projects jouw gegevens registreert en verwerkt, dan kun je contact met ons opnemen per e-mail via info@tenders-en-projects.nl of door een brief te sturen naar Tenders & Projects, Bolkensteeg 19A, 5103 AA Dongen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je het niet eens bent met de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Versie 1.0 | Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 1 juni 2022.